Възстановяване на данни

Възстановяване на данни

Възстановяване на данниУстройствата за съхранение на данни са част от нашият живот – има ги в компютрите, лаптопите, мобилните телефони, фотоапарати и видео камери, а също и под формата на преносими запаметяващи устройства – USB флаш, карти памет, CD/DVD и много други. С напредъка на технологиите те стават все по достъпни, бързи и лесни за употреба. Необходимостта от съхраняване на все по-големи и по-големи количества данни е довело до увеличаване на плътността на запис и създаването на устройства за съхранение с все по-голям капацитет и по-малки физически размери. Но понякога поради различни видове неизправности, лошо качество и дори човешка грешка те могат да се повредят, а информацията в тях да се окаже недостъпна или повредена. За да бъде възстановена загубената информация се налага те да бъдат подложени на процес наречен възстановяване на данни (data recovery).

Възстановяване на данни е процедура за копиране на информация от цифрови носители, когато тя не може да бъде достъпена чрез обикновени средства. Възстановяване на данниИнформацията може да е увредена в следствие на физически проблем или логическа неизправност на файловата система или отделни файлове, като по този начин се възпрепятства зареждането на операционната система, достъпа до дялове,  програми или отделни файлове. Физическите проблеми от своя страна може да се дължат на  механични повреди, повреди в електрониката, изпускане, аварии, природни бедствия. Докато при логическите повреди се използват различни софтуерни подходи, то за физическите често се прибягва до замяна на повредените части. Отварянето и опитите за подмяна на части от лица без необходимите технически познания и инструменти и в неподходящи условия води до внасянето на допълнителни проблеми – като попадане на частици прах от въздуха върху плочите, частично или пълно унищожаване на адаптивната информация, фирмуер и други. Това значително влошава състоянието на носителя и като цяло дори може да направи възстановяването невъзможно!

Успехът при възстановяването на данни зависи не само от наличието на подходящ софтуер и хардуер, а най вече от точното и правилно диагностициране, както и от прецизното извършване на всички операции, нужни в самия процес.

Дългогодишният опит на нашите специалисти, както и използваните в нашата лаборатория специализирани апаратури и софтуер, ни позволява решаването на сложни проблеми на ниско ниво, като подмяна на глави, SMD чипове, поправка на повредени модули във firmware, възстановяване на RAID масиви, поправка на бази данни или отделни файлове.

В сервизния ни център извършваме пълният набор от дейности за възстановяване на данни от различни типове, модели, марки и капацитети носители с всякакъв тип файлови, операционни системи и повреди.

 • HDD – PATA (IDE, EIDE), SATA (μSATA, mSATA), USB, SSD, SCSI, SAS, Fibre Channel, PCmcia, Seagate, Western Digital, Samsung, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Maxtor, IBM, Quantum, 0.8″, 1″,1.8″,2.5″, 3.5″
 • RAID – (0,1,3,5,6,0+1,10), NAS, LVM, JBod, …
 • Electronic Media – CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, SD Media, USB Flash Memory
 • Optical Media and other media – FDD, CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, zip, MO, лентови устройства

Файлови и операционни системи системи

 • EXfat, FAT(12,16,32), NTFS, ext2/3/4 , reiserfs, UFS, HFS /+, JFS и др.
 • DOS, Windows, Linux, Unix, Macintosh, Novell и т.н.;

Повреди:

 • Механични – Проблем с глави, лоши сектори, Проблеми с двигателя
 • Електрически – Повредени контролери, изгорели чипове
 • Логически – в следствие на изтрити/повредени файлове, форматирани/повредени дялове, преинсталиране на ОС, вируси и др.
 • причинени от пожар, наводнение и други

Знаем че проблемът на всеки клиент е различен и специфичен и затова в DatarecoveryBG  обръщаме нужното внимание на всеки. Цените ни не зависят от размера на данните или значението на тези данни. Те зависят изключително от типа на неизправност или комбинацията от проблеми, които са възникнали.

Наясно сме колко деликатна е темата за сигурността и поверителността на данните получени в процеса на работа. Затова целият процес на възстановяване на данни се извършва при пълна дискретност.

DataRecovery.BG е член на GDRA (Global Data Recovery Alliance ) – Асоциацията на световните експерти за възстановяване на данни. По този начин, ние разполагаме с най-новият опит в областта.

Без значение колко скъп и добър носител използвате, той никога не е “имунизиран” срещу неизправности. Поради това е важно периодично да се правят backup-и или така наречените резервни копия, за да сте сигурни че вашите данни са защитени, а също и да се предотврати необходимостта от възстановяване на данни.

Comments are closed.

 • Възстановяване на данни