Възстановяване на данни от RAID

Възстановяване на данни от RAID

възстановяване на данни от RAID

RAID (англ. redundant array of independent disks) – съвкупност от два или повече диска, управлявани от контролер и възприемани от операционната система (OS) като едно цяло. В зависимост от типа на масива, той може да обезпечава ралични нива на отказоустойчивост и бързодействие.

Съществуват множество типове (конфигурации) масиви в зависимост от нуждите

RAID 0    RAID 3 и 4    RAID 1+0
RAID 1    RAID 5    RAID 5+0
RAID 2    RAID 6    RAID 6+0
LVM    JBod

Въпреки факта, че една от целите на технологията е да се повиши надеждността на записаната информация, случаите със загуба на данни от RAID съвсем не са рядкост. Според статистиката, най-честите проблеми  са свързани с (или комбинации от) следните причини:

 • Едновременен отказ на един или няколко диска от масива
 • Логическо разрушение на информацията
 • Проблем с контролера или случайно изменение на конфигурацията
 • Човешка грешка

Възстановяването на данни от RAID масиви е много по-трудно, отколкото възстановяване на отделни твърди дискове. Работа винаги започва с цялостна диагностика на всички устройства, след което се определя причината за отказа и степента на разрушение. Създават се образи на всеки носител и тези образи се събират във виртуален RAID. По този начин в процеса на възстановяване не се извършват записи върху носителите, което ликвидира възможността за загуба на информация причинена от опита за възстановяване и.

В лабораторията на DataRecovery.BG разполагаме с всичко необходимо за работа с увредени масиви, независимо от причината и степента на увреждане. С висока степен на успех, нашите експерти успяват да възстановят работоспособността на масива, или съхранят данните, оказали се недостъпни в резултат на възникналия инцидент.

Ние успешно работим с:

RAID-:

 • 0 (Stripе )
 • 1 (Mirror)
 • 3 и 5
 • 4, 6 и 7
 • 1+0, 3+0, 5+0, 1+5 (Комбинирани)

С всякакви случаи на повредени масиви, от най простите до най-сложните:

 • Повреда в системня хардуер
 • Проблем с един, или няколко носителя от масив
 • Повреди в OS
 • Умишлено или случайно разрушение на масиви
 • Вируси
 • Повредени файлове

С файлови системи:

 • MS Windows – FAT12/FAT16/FAT32/NTFS
 • Novel Netware – NNWFS/NSS
 • Apple Mac OS – HFS/HFS+
 • Linux – ext2/ext3/ext4
 • Linux SuSE/Slackware – ReiserFS
 • Unix BSD – UFS/UFS2

Важна информация: 

Изключително важно за успешното възстановяване на данни от RAID е правилната реакция и предотвратяване на допълнителни повреди! Почти винаги, некомпететнтното вмешателство води до усложнение и ускъпяване на услугата, а в някои случаи прави самото възстановяване невъзможно! За повече информация прочетете нашите статии по въпроса “Какво не трябва да правим ако сме загубили ценна информация” и “Какво трябва да правим ако сме загубили ценна информация

Comments are closed.

 • Възстановяване на данни