Повреди в електрониката (PCB)

Повреди в електрониката (PCB)

Повреди в електрониката (PCB)

Общ изглед

Ролята на електрониката във всеки твърд диск е да обезпечи постоянно захранване на движещите се елементи, както и да осигури прехвърлянето на информация между дисковия интерфейс и контролера на дънната платка.
Основните елементи на електрониката (PCB – Printed Circuit Board) на твърдия диск са разположени върху печатна платка. Микроелектроника преобразува и транслира усиленият сигнал от комутатора към външен буфер, а също и управлява всички сложни взаимодействия на механиката. Основните елементи на PCB са много чувствителни към пренапрежения и всякакви външни смущения. както всяка съвременна техника контролерите са оборудвани с предпазни механизми, но те не винаги са в състояние да го “спасят”. За по-голяма компактност и лесно производство, производителите на твърди дискове от година на година намаляват размера на PCB, което се отразява негативно на надеждността им. Повредите в електрониката възпрепятстват калибрирането и инициализирането на твърдия диск. В повечето случаи за идентифициране на дефект помага внимателен външен преглед и подмяната на изгорели елементи – най често диоди или предпазители. При условие, че не е открита визуална повреда или повредените елементи са много или е нецелесъобразно да бъдат заменяни се използва друг контролер. Други често срещани проблеми при PCB са прегряването и повреди свързани с адаптивната информация намираща се в ROM/NvRam.Повреди в електрониката (PCB)
Подборът на платки, в случаите където се извършва възстановяване на информация, изключително се усложнява от наличието на енерго-независима памет, в която в процеса на производство се записват различни видове уникални настройки. По тази причина дори когато дисковете са произведени по едно и също време и от една и съща производствена линия – техните платки несъвместими.

Comments are closed.

  • Възстановяване на данни