Video – Как се произвеждат твърди дискове

  • Views 2933
  • Rating 12345

Как се правят HDD. Интересни кадри от заводите на Western Digital показващи някои стъпки от производството на твърди дискове.

Поредица на Discovery Chanel.

Видео от Seagate за това как се произвеждат дискове.


Tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Възстановяване на данни