Софтуер

FDV

FDV – File Directory Viewer

FDV – File Directory Viewer (RAR, 141 KB)

Програмата позволява създаване на образ на съдържанието на диск/директория и записването му в един компактен файл, като запазва всички атрибути (размер на файла, име и т.н.)


DEViewer

Data Extractor Viewer

DeViewer – Data Extractor Viewer (RAR, 1.17 MB)

DE Viewer е софтуер предназначен за клиентите, чиито данни се възстановяват с помощта на PC-3000. Програмата се използва, за маркиране на информацията която трябва да бъде възстановена. DE Viewer отваря файл доклад генериран от PC-3000 за конкретен дял, съдържащ информация за директориите и файловете.


HDD scan

HDD scan

HDDScan-4.0 – HDD Scan ZIP 3.8MB

Free софтуер за тестване и сканиране ан твърди дискове

Официална страница на разработчика http://hddscan.com/

Comments are closed.

  • Възстановяване на данни