Логически повреди

Терминът Логически повреди (Logic malfunction) е вид неизправност където HDDUSB FlashSSD или друг тип медия има пълен достъп до всеки сектор от първия до последния – без грешки, а самите данни не са достъпни поради ред причини.

Изтрити/Повредени файлове

Логически повреди Всеки от нас работи сдокументи, които се натрупват с всеки изминал дени имат нужда от архивиране и сортиране за последващо използване. Пазенето на хартиени носители понякога е невъзможно. Ето защо повечето хора предпочитат да работят предимно с цифрови копия на своята информация във вид на офисни документи (DOCX, XLS, XLSX, PPT, PDF,…), снимки, видео аудио (JPG,CdR, PSD,AVI, MP4, MP3…), чертежи (DWG) и др..
Загубата на натрупани с времето документи може да доведе до загуба на пароли за достъп до различни акаунти, кредитни и дебитни карти, счетоводни услуги дори до финансов крах на организации!
Най-честата причина за възникване на подобен род проблеми е човешкия фактор – случайно изтриване, изместване по погрешка или злонамерени действия от страна на недобронамерени служители. Друга честа причина е проблем в софтуера, синхронизиране с друго устройство …
Това което трябва да знаете е, че успешното възстановяване на подобен род проблеми зависи изцяло от действията предприети след установяването им, както и от времето изминало от настъпването на събитието.

 • НЕ ЗАПИСВАЙТЕ нищо на устройството(дял,диск,USB,SD…) където са изтритите/изгубените файлове.
 • Изключете незабавно устройството (компютър, ноутбук, външен диск, флаш…) за да предотвратите каквито и да е записи по него от страна на операционната система
 • Свържете се нас за допълнителна консултация относно, цена и време за възстановяване

Ние ви препоръчваме да НЕ използвате програми за възстановяване – undelete, chkdsk или други подобни инструменти, защото те записват върху диска. Опитите за самостоятелно възстановяване могат да доведат до безвъзвратна загуба на информация!

Форматирани и повредени дялове

Логически повредиМного хора смятат, че възстановяването на информация от форматирани устройства(случайно или умишлено) или дялове които се недостъпни е невъзможно. В действителност това не е така! При форматиране повечето програми и системни инструменти изпълняват т. нар. бърз формат(quick format), който замества само сектора за начално зареждане и създава празен ROOT каталог. Повреда в дял представлява невъзможност да се отвори раздел(в device manager се вижда като RAW), което обикновено е съпроводено със системно съобщение с опция за форматиране, но също може да бъде и проблем възникнал в следствие на софтуери като Partition Magic, Ghost или друг тул за работа с дялове.

Във всичките тези случаи, файловете и тяхното съдържание остават непокътнати, и те успешно могат да бъдат възстановени.

 • НЕ ЗАПИСВАЙТЕ нищо на устройството(дял,диск,USB,SD…) където са изтритите/изгубените дялове.
 • Изключете незабавно устройството (компютър, ноутбук, външен диск, флаш…) за да предотвратите каквито и да е записи по него от страна на операционната система.
 • Свържете се нас за допълнителна консултация относно, цена и време за възстановяване

Ние ви препоръчваме да НЕ използвате програми за възстановяване – undelete, chkdsk или други подобни инструменти, защото те записват върху диска. Опитите за самостоятелно възстановяване  могат да доведат до безвъзвратна загуба на информация!

Преинсталиране

Логически повредиНавярно на мнозина се е налагало да преинсталират своите компютри заради проблем с един или друг софтуер или бавна работа на системата като цяло. Изведнъж, след приключване с инсталацията се оказва че много важни файлове или папки не са били съхранени….

Това е много често срещан сценарий със загуба на данни и  много наподобява на случаите когато дял е форматиран, но за разлика от тях върху носителя вече има записана информация. Дори и в тази ситуация е възможно частично и дори пълно спасяване на важната информация!

 • НЕ ЗАПИСВАЙТЕ нищо на устройството(дял,диск…) където е изгубената информация.
 • Изключете незабавно устройството (компютър, ноутбук, външен диск, флаш…) за да предотвратите каквито и да е записи по него от страна на операционната система.
 • Свържете се нас за допълнителна консултация относно, цена и време за възстановяване

Ние ви препоръчваме да НЕ използвате програми за възстановяване – undelete, chkdsk или други подобни инструменти, защото те записват върху диска. Опитите за самостоятелно възстановяване могат да доведат до безвъзвратна загуба на информация!

 

Вируси

Логически повредиПовредите причинени от вируси обикновено се свързват не с загуба на данни, а с кражба на лична информация, банкови акаунти и др. Напоследък се наблюдава тенденция към увеличаване на вируси от типа ransomware. Това е зловреден код който ограничава достъпа до компютърната система която заразява, като иска откуп в замяна на който файловете стават отново достъпни. Някои видове вируси използват различни форми на криптиране, които често са изключително сложни, докато други просто блокират работата изкарвайки периодични съобщения подканващи потребителите да платят.

 •  Свържете се нас за допълнителна консултация относно, цена и време за възстановяване

Database damage

Логически повредиЗагуба на база данни може да разруши не само репутацията на вашата компания, но и да постави под въпрос самото и съществуване!
Нашата лаборатория разполага с необходимия софтуер, знания и опит, и е готова да ви помогнем като възстанови вашата повредена база, независимо от нейния тип (Microsoft SQL, Microsoft Access, Lotus Notes, Oracle, MySQL…) или причината за повредата (логическа неизправност, човешка грешка или физическа повреда в носителя).

 • Изключете незабавно устройството(компютър, сървър) за да предотвратите каквито и да е записи по него от страна на операционната система.
 • Свържете се нас за допълнителна консултация относно, цена и време за възстановяване