Проблем с глави

Блок магнитни глави
БМГ – ( блок магнитни глави )

Основната функция на магнитните глави е четене и запис на информация от и към плочите на твърдия диск. Главите при работа буквално “летят” над въртящите се плочи. Ето защо дори слаб удар или контакт с плочите по време на работата им е много опасен и би могъл да ги повреди или да доведе до некоректната им работа. Поради това най-често срещаните проблеми при съвременните дискове е именно тяхната повреда.

В по-старите модели твърди дискове повредата в БМГ се причинява най често от процеса на стареене и загуба на първоначалните свойства на елементите.

Всички елементи в един БМГ са едно цяло и са структурно свързани, така че дори при отказа на една глава от целия блок е нужно подмяната на целия пакет за да бъде изчетена нужната информация. В такива случаи се използват работещи дискове наричани “донори” от които се вземат работещи части. Често също се налага използването на повече от един “донор” което оскъпява значително цялата процедура.

Магнитна глава и слайдер

Друг често срещан проблем при БМГ е повреда в комутатора. Този малък елемент в пакета с магнитни глави изпълнява най важната роля – усилване на сигнала получен от главите. Наличието на много чувствителна електроника в съчетание с непрекъснатата му работа създава благоприятни условия за неговата повреда. Най често комутатора се поврежда заедно с (или) в следствие на повреда в PCB заради пренапрежение или статично електричество. Отсраняването на подобен род дефекти включва замяна на БМГ заедно с подмяна на PCB, а при нужда и промяна на адаптивната информация в РОМ-а.
Симптомите по които може да бъде разпознат подобен род проблем са нетипични звуци при пускане, периодическо тракане, “стържене” чуващо се от вътрешността на диска, не разпознаване от BIOS и OS.
Главното в случая е устройството веднага да бъде изключено, защото повредена глава(и) може да доведат до надраскването и дори унищожаване на плочите. Което прави информацията невъзстановима дори и с най модерното оборудване.

Повредени плочи ( bad sectors )

Магнитни плочи са носителите на данни във всеки HDD. Информацията на всяка плоча се записва върху сектори във вид на нули и единици.

Структурен състав

Най-просто казано, плочите се състоят от основа (алуминиева сплав или стъкло), магнитни материали и покрития. Процесът на производство е изключително сложен, така че е практически невъзможно да се направи плоча която да има само добри сектори. В процеса на сглобяване на всеки диск той преминава редица тестови процедури където тези сектори се маркират като неизползваеми и се записват в заводски таблици, които са невидими за потребителя. Съществува и втори вид таблица наречена потребителска чиято цел е дефектните сектори открити по време на работата автоматично да бъдат заменени с резервни без външна намеса. Наличието на подобни проблеми сектори обикновено се забелязва по увеличението на параметъра Reallocated Sectors Count във S.M.A.R.T.

Дефектните сектори (Bad sectors) по своята същност представляват сектори чиято контролна сума е грешна(software bad blocks) или такива които са физически увредени(Hardware bad blocks) – магнитното покритие е унищожено.

Hardware bad blocks

Причините за появата на bad sectors могат да бъдат различни, физическа повреда(случаен удар), стареене на материалите или отпадане на захранването по време на запис на данни.
Симптомите по които може да бъде разпознат подобен род проблем най често са:

  • Син екран(BSoD)
  • Често само-рестартиране или замръзване на системата
  • Нестабилна или бавна  работа на HDD
  • Грешка при отваряне на дялове, папки или документи

Важното в случай на забелязване на признаци за лоши сектори е своевременната реакция и прехвърляне на информацията на друг носител. Използването на програми за възстановяване на лоши сектори, чекдиск и тулове за сканиране може да доведе до безвъзвратно унижаване на всякакви шансове за извличане на информация.

Проблеми с двигателя ( заклинване )

Двигател

Блокирането на двигателя на твърдия диск е един от често срещаните проблеми.
Понякога дори леко надлъжно или напречно претоварване приложени към  диск при определени ситуации води до заклинване на вала тъй като допуските между статора и ротора са изключително малки. Друга също често срещана причина за възникване на подобен род неизправност е неспазване на работната температура за експлоатация.

Този род дефекти се явява  най сложната измежду задачите  при нуждата от възстановяване на данни. В повечето случаи при възникване му,  плочите спират да се въртят като често системата (airlock) отговорна за паркиране на главите в landing зоната не сработва и те падат върху плочите. Това допълнително усложнява и без това сложната процедура по възстановяване.

Fluid & ball bearing

За решаването на проблема се използват различни подходи и строго специализирани устройства създадени специално за подмяна на шпиндела или изместване на пакета с плочите в друг корпус. Изключително важно е запазването на ориентацията на плочите във всички посоки както и перфектното центриране. Ето защо тази операция може смело да се сравни с хирургическа операция успеха на която зависи изключително от квалификацията на специалиста който я извършва.

Симптомите по които може да бъде разпознат подобен род дефект са много подобни на симптомите при дефектна електроника, с разликата че при подаването на захранване към диска от него се чува слаб  жужащ звук.