1. Приемане на устройство за ремонт

възстановяване на информацияВашето устройство може да бъде доставено с куриер до нашият офис, или лично на място.

При приемането от клиента се изисква да попълни формуляр, в който по възможност се описва най-важната информация, която трябва да се възстанови. Формулярът съдържа и всички детайли, необходими за пълното описание на възложената задача (марка, модел и сериен номер, тип на файловата система и други). Клиентът сам може да избере времева рамка за възстановяване на информацията си. В случай, че имате нужда от спешно възстановяване или унищожаване на данни, това трябва да бъде посочено във формуляра и се таксува според ценовата ни листа.

След приемане на продукта, Клиентът получава уникален номер на заявката.

При изпращане с куриер моля съблюдавайте инструкциите за транспортиране!

2. Диагностика и определяне на цената

възстановяване на информация

Нашите специалисти определят характера и степента на повреждане и оценяват шансовете за възстановяване на информация. За целта устройството/та подробно се проверява визуално за физически повреди, проверява се електрониката и след това се пристъпва към по нататъшни действия по установяване на типа на възникналата неизправност.

Въз основа на получените данни от диагностиката и на попълненият формуляр, ние вземаме решение кой е най-подходящия метод за възстановяване на информация, както и даваме ориентировъчен времеви диапазон за извършването на услугата. Техникът извършващ дейността ще се свърже с вас за да ви информира за ориентировъчна цена, както и при необходимост да направи уточнения при нужда от закупуване на допълнителни части.

Процесът на възстановяване на информация от повредени носители е сложен и скъп, не само заради вложения високо интелектуален труд и високата цена на използваното оборудване, но и поради голямото разнообразие от марки, модели и капацитети на носителите. За съжаление е невъзможно при нужда да се купят отделни “резервни” части, а се използват компоненти от други (работещи) устройства, които същевременно трябва да отговарят и на ред изисквания. Всички тези фактори се отразяват негативно при разходите за услугата – възстановяване на данни.

Ако диагностиката налага отварянето на устройството и нарушаването на гаранцията, ще бъде изискано вашето изрично съгласие.

След  приключване на диагностиката и получаване на вашето одобрение ние пристъпваме към процеса на възстановяване.

3. Възстановяване на информация

възстановяване на информация

В нашата лаборатория винаги първо създаваме посекторен клонинг /посекторното клониране е процес на копиране на всеки сектор от една медия към друга/ на всяко устройството постъпило за възстановяване на информация. Използването на вече клонираната информация ни дава възможност тя да бъде подложена на логически анализ с различен набор от инструменти за възстановяване на дялове, директорийна структура и файлове. Този процес е най-безопасен, защото това предполага, че за всеки сектор с неизправност е нужно да се извърши еднократен достъп.  Също така, тази процедура съществено намалява и цялостното време нужно за получаването на търсените данни, а заедно с това по никакъв начин не променя устройството „пациент“ и неговия статус си остава такъв, какъвто е бил първоначално. От друга страна, продължителността на клонирането зависи от обема на информацията за възстановяване, от капацитета на повредения носител, но най вече от вида на неизправността му. Поради това са възможни случаи, в които възстановяването на информацията може да продължи повече от предвиденото време.

Успехът при възстановяването на информация зависи от точното и правилно диагностициране и оценка, както и от прецизното извършване на всички операции, нужни в самия процес.

възстановяване на информацияЗа случаите с неизправности с глава/илоши секториповреден двигателповреда в електроникатание разполагаме със специализиран хардуер и софтуер разработени от най-добрите компании в световен мащаб, специално за подобен род проблеми. Благодарение на дългогодишния ни опит, нашата лаборатория използва всяка възможност за да увеличи максимално количеството на възстановените данни.

Ние от DataRecovery.BG подхождаме към всеки случай индивидуално!

4. Връщане на Клиента

възстановяване на информацияСлед приключване на процесът по възстановяване на информация, данните се съхраняват на сървър и се проверяват, а нашите клиенти получават списък на съхранените файлове. Специалист от нашата фирма ще се свърже с вас за да уточни подробности по начина на предаването на съхранената информация.

Резервно копие на възстановената информация се пази до 7 дни от получаването и от клиента.