В случай че имате RAID масив който не можете да достъпите е лесно да се предприемат прибързани и често грешни действия, които може силно да затруднят процеса на възстановяване. Изключително важно при възникване на неизправност е правилната реакция и предотвратяване на допълнителни повреди! Почти винаги некомпетентното вмешателство води до усложнение и оскъпяване на услугата, а в повечето случай прави самото възстановяване невъзможно!

По-долу ще се опитаме да ви разясним какво НЕ трябва да правите. Помнете че най-доброто което можете да направите в подобен случай е своевременно да се обърнете към нас за помощ!

Ако сте установили че от диска или от сървъра ви липсват важни файлове, то незабавно прекратете работата си и угасете компютъра. Когато операционната система изтрива файл той на практика все още се намира върху твърдия диск и все още може да бъде възстановен ако не бъде презаписан от друга информация. Помнете никога НЕ дърпайте директно захранващия кабел! Винаги използвайте функциите на ОС за да го загасите.
Това може да доведе до объркване в начина на работата на RAID контролера и в процеса на rebuild да бъде използвана информацията от новодобавения диск.
Винаги изчаквайте завършването на процеса на rebuild, преди да смените следващ диск.
Не всички RAID контролери са smart. Разменяйки местата на дисковете вие може да предизвикате разместване в подреждането на блоковете.
Ако вашият масив е със статус failed, то от него са отпаднали повече от допустимия брой дискове без които той може да работи. Не знаейки причината за отпадането и реда им на отпадане вие ще презапишете информацията на всички дискове членове на масива.
Ако вашият RAID контролер или дъно с вграден RAID контролер е дефектирало не закачайте и не инициализирайте масива си на друг модел/тип контролер. Различните марки и модели контролери използват различни схеми на работа backward, forward, dynamic, delayed.... Инициализацията с грешен контролер ще презапише информацията на всички дискове!