Конфиденциалност

КонфиденциалностDatarecoveryBG държи на взаимоотношенията със своите клиенти и поради това обръща голямо внимание на конфиденциалността на личните данни и използването на сигурни методи за съхранение на получената информация.

Работим с данни повече от 10 години и разбираме колко важна е ролята на информационната сигурност в днешния свят.  Ето защо в нашата работа сме създали и спазваме някои основни принципи които са закон за нашата лаборатория.

  • Ние се отнасяме с еднакво уважение и внимание към информацията на всеки наш клиент
  • Ние не правим повече копия на информацията отколкото са необходими за извършването на възложената работа.
  • Ние никога не съхраняваме информация по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на нашите задължения.
  • Ние не запазваме информацията на носители които са достъпни от Интернет

Задължаваме се :

  • Да спазваме конфиденциалността на персоналните данни на всички наши клиенти
  • Да не разкриваме информацията получена в процеса на възстановяване без писменото съгласие на клиента