RAID (англ. redundant array of independent disks) – съвкупност от два или повече диска, управлявани от контролер и възприемани от операционната система (OS) като едно цяло. В зависимост от типа на масива, той може да обезпечава ралични нива на отказоустойчивост и бързодействие.

Съществуват множество типове (конфигурации) масиви в зависимост от нуждите. Въпреки факта, че една от целите на технологията е да се повиши надеждността на записаната информация, случаите със загуба на данни от RAID съвсем не са рядкост. Според статистиката, най-честите проблеми  са свързани с (или комбинации от) следните причини:

 • Едновременен отказ на един или няколко диска от масива
 • Логическо разрушение на информацията
 • Проблем с контролера или случайно изменение на конфигурацията
 • Човешка грешка

Възстановяването на данни от масиви е много по-трудно, отколкото възстановяване на отделни твърди дискове. Работа винаги започва с цялостна диагностика на всички устройства, след което се определя причината за отказа и степента на разрушение. Създават се образи на всеки носител и тези образи се събират във виртуален RAID. По този начин в процеса на възстановяване не се извършват записи върху носителите, което ликвидира възможността за загуба на информация причинена от опита за възстановяване и.

В лабораторията на DataRecovery.BG разполагаме с всичко необходимо за работа с увредени масиви, независимо от причината и степента на увреждане. С висока степен на успех, нашите експерти успяват да възстановят работоспособността на масива, или съхранят данните, оказали се недостъпни в резултат на възникналия инцидент.

Ние успешно работим с:

 • 0 (Stripе )
 • 1 (Mirror)
 • 3,4,5 и 6
 • (Комбинирани) 1+0, 3+0, 5+0, 1+5 ...
 • LVM, JBod

С всякакви случаи на повредени масиви, от най простите до най-сложните:

 • Повреда в системня хардуер
 • Проблем с един, или няколко носителя от масив
 • Повреди в OS
 • Умишлено или случайно разрушение на масиви
 • Вируси
 • Повредени файлове

С файлови системи:

 • MS Windows – FAT12/FAT16/FAT32/NTFS
 • Novel Netware – NNWFS/NSS
 • Apple Mac OS – HFS/HFS+
 • Linux – ext2/ext3/ext4
 • Linux SuSE/Slackware – ReiserFS
 • Unix BSD – UFS/UFS2