Ако вие току що сте забелязали че сте изгубили важни данни, то най вероятно се намирате под силен стрес. В такова състояние е лесно да се предприемат прибързани и често грешни действия, които може силно да затруднят процеса на възстановяване. Изключително важно при възникване на неизправност е правилната реакция и предотвратяване на допълнителни повреди! Почти винаги некомпетентното вмешателство води до усложнение и оскъпяване на услугата, а в повечето случай прави самото възстановяване невъзможно!

По-долу ще се опитаме да ви разясним какво НЕ трябва да правите. Помнете че най-доброто което можете да направите в подобен случай е своевременно да се обърнете към нас за помощ!

Никога не инсталирайте софтуери за възстановяване върху повреден диск или масив с изтрита информация! Всяка една операция свързана с запис по устройството намалява до минимум шансовете за успешно извличане на информацията от него.
Дисковете компоненти(глави, плочи) оперират в изключително чиста среда. Попадането на външни елементи като прах, отпечатъци от пръсти и т.н. неминуемо водят до унищожаване на магнитното покритие. Което означава в повечето случай пълна загуба на информация.
В електрониката се съдържа уникална част от firmware на дисковете. Подменяйки електрониката вие може неволно да унищожите както служебната информация в нея, така и тази записана на плочите, а в не редки случаи да изгорите и комутатора на главите. Всичко това ще оскъпи много процеса на възстановяване.
Ако сте установили че вашето устройство(диск) издава нетипични звуци или има множество бад сектори не се опитвайте да го "лекувате" със софтуери изтеглени от интернет. Освен че тези софтуери могат да съдържат зловреден код и променят информацията по диска те не правят разлика между логически и физически лоши сектори. Ако проблемът е физически с глави или плочи(повърхност), то последиците ще са катастрофални и информацията ще бъде безвъзвратно изгубена.
Ако при работа сте получили BSoD или компютъра ви се е рестартирал сам, не използвайте програмите за автоматична поправка на файловата система CHKDSK или SCANDISK. Откажете се от тяхното пускане чрез натискане на ESC или чрез избиране на друга опция в менюто на началния екран. Програми от този тип могат само да направят нещата по-сложни за възстановяване. Ако все пак подобна функция се е пуснала не я прекъсвайте, изчакайте нейното приключване.
Ако сте установили че от диска или от сървъра ви липсват важни файлове, то незабавно прекратете работата си и угасете компютъра. Когато операционната система изтрива файл той на практика все още се намира върху твърдия диск и все още може да бъде възстановен ако не бъде презаписан от друга информация. Помнете никога НЕ дърпайте директно захранващия кабел! Винаги използвайте функциите на ОС за да го загасите.