Посочените цени са в български лева /BGN/ без ДДС и са ориентировъчни! Те могат да варират в зависимост от типа на дефекта за конкретния случай, както и от предходни действия от страна на собственика и/или трети лица или фирми.

За всеки конкретен случай след приключването на диагностиката ние ще Ви предложим индивидуална оферта за крайна цена съобразена със състоянието на устройството, както и приблизително необходимото време за приключване на процеса и процентно количество на възстановена информация.