унищожаване на цифрова информацияС форматиране на диск или изтриване на файлове, информацията все още съществуват на диска и може да се възстанови. За своите клиенти и партньори DataRecovery.BG предоставя услугата перманентно унищожаване на цифрова информация съгласно стандарта на Министерство на Отбраната на САЩ – DoD 5220.22-M. По този начин ние гарантираме че няма никаква възможност предишна записана информация на цифровия носител да бъде възстановена, а в същото време запазваме функционалността му. Унищожаване на данни – последователност от операции, осъществявани по софтуерен или хардуерен способ за необратимо изтриване на цифрова информация. Унищожаването на данни се използвани от държавни институции и други специализирани агенции или компании с цел запазване на  търговски или държавни тайни. Алгоритмите за унищожаване на информация са стандартизирани и практически всяка страна има описани правила и разпоредби , регулиращи използването на софтуерни инструменти за унищожаване на данни и механизмите за тяхното прилагане. Всички софтуерни базирани алгоритми за унищожаване на данни се основават на прости операции на презапис(със #FF , #00 или друга произволна комбинация) на секторите на HDD или SSD които се повтарят многократно.  В съществуващите алгоритми презаписи се изпълняват от 1 до 35 пъти за всеки сектор. Най известният и разпространен алгоритъм е този на Министерство на Отбраната на САЩ – DoD 5220.22-M. Според стандарта се изпълняват 2 цикъла на цялостно презаписване на секторите с псевдо случайни числа, последван от цикъл със запис на предварително фиксирани стойности, които на последния 4ти цикъл се сверяват. Съществуват и други алгоритми например на Bruce Shnayra, Peter Gutmann и др. като основната разлика между тях е най вече в броя цикли на запис на псевдо информация.