By Editor / HDD / 0 Comments

Митове и легенди за твърдите дискове

 1. Във вътрешността(HDA) на HDD има вакум.

  Това е може би най-често срещано погрешно схващане. Не е ясно защо хората мислят че е така, но това по принцип е невъзможно, защото магнитните глави буквално летят над повърхността на диска поради създадения от въртенето на плочите въздушен поток. Ако във вътрешността няма въздух, то тогава по законите на физиката той просто не би могъл да функционира. Всъщност вътре в HDA на HDD има обикновен въздух, който има същото налягане като въздуха извън диска благодарение на специални отвори, но се поддържа изключително чист благодарение на специален филтър.

 2. Ако твърдия диск е повреден и главите издават нетипични звуци, за извличането на данните от него плочите трябва да бъдат преместени в друг работещ диск.

  Това е 2рата най-разпространена заблужда. Трудно е да се предположи защо хората смятат, че е нужно да бъдат изместени плочите на диска когато само главите са повредени. На практика местенето на плочите от един диск в друг е много сложна и за съжаление не винаги възможна операция. Дори професионалистите пробягват до такъв способ само в случай на проблем с двигателя на диска. Това е така защото след преместването на плочите е нужно те да бъдат центрирани спрямо оста на въртене и същевременно да запазят относителното си ъглово отместване една спрямо друга. В повечето случаи е далеч по лесно да бъдат използвани глави от функционален диск тъй като те се закрепват с един или два винта спрямо оста си и е много по лесно те да бъдат центрирани при нужда.

 3. Съществуват специални стендове на които е възможно да бъдат поставени плочите от повреден диск и информацията да бъде изчетена.

  Да, действително такива стендове съществуват, но… цената за възстановяване със сигурност надхвърля няколко стотин хиляди евро. При това подобна операция е възможна само за някои модели дискове, а възстановената информация е непълна или силно увредена. Така че на практика такива универсални машини просто – няма. Причините за това заключение са няколко. Като първа причина това е факта че във всеки съвременен диск съществуват различни технологии за транслиране на физически(CHS) сектори към логически(LBA). Дори и при прочитане на всички физически сектори все още ще бъде необходимо обръщането им в логически такива с цел извличане на информация. На второ място, плътността на запис при модерните дискове е такава че прочитането на информация от плочите може да стане само с глави взети от подходящ диск донор, и то в случаите когато повърхността на плочите не е физически увредена от драскотини. В противен случай главите се увреждат безвъзвратно.

 4. Презаписани данни могат да бъдат възстановени от остатъчното магнитно поле на секторите.

  Методите на запис на съвременните дискове предполагат че при запис магнитното поле на всеки сектор се променя напълно и остатъчно магнитно поле няма. Нещо повече дори и да е възможно съществуването на такова поле, то не може да бъде прочетено поради факта че при четене системата за позициониране винаги се стреми да разположи главата точно по средата на всяка пътечка.

 5. Съществува “магическо” оборудване достъпно само от специални служби(като FBI) и недостъпно за комерсиална употреба.

  За съжаление такива магически апаратури съществуват само в приказките и дори и на тези организации се налага да използват фирми за възстановяване.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *