USB флаш, както и картите памет (MMC, CF, SD, MS, xD, SM, PC Card и др.) са придобили широка популярност, както сред производителите, така сред потребителите и практически присъстват в ежедневието на всеки съвременен човек. Те са малки, механично устойчиви, лесно преносими устройства за съхранение и пренос на информация, а липсата на подвижни части ги прави предпочитани пред флопи дисковите, CD/DVD и т.н.
USB флаш и почти всички карти с памет имат подобна структура. Те се състоят от една или повече NAND памети ( в зависимост от обема), контролер отговарящ за трансфера на информация от и към паметите, и интерфейс за комуникация.

Възстановяване на данни от USB флашMicroSD

Основни неизправности и способи за ремонт

Повреди от подобен тип се дължат на софтуерни грешки, некоректно изваждане по време на работа, спиране на тока, лоши контакти или вирусна атака. Носителят на данни е в работно състояние, открива се от компютър, фотоапарат или друго устройство, но операционната система изисква да бъде форматирано или вижда файловата система като RAW. Възстановяване на данни в такива случаи се извършва програмно с помощта на специализирани инструменти, а самото устройство остава в работоспособно състояние и годно за употреба. Към този тип се включват също и проблеми свързани с изтриване на файлове или форматиране.
Обикновено причината е в проблеми със захранващото напрежение, лош контакт или статично електричество, което води до повреда на различни електрически компоненти в носителя. Самото устройство няма видими външни поражения, но не се открива от компютър. В повечето случаи се поврежда контролера, но енерго-независимата флаш памет остава здрава, което дава възможност информацията от него да се възстанови. Процесът на възстановяване включва разглобяване на устройството, разпояване на наличните памети и изчитането им на специален програматор. Върху получените образи(dump) на паметите се прилага нужния алгоритъм за обработка в зависимост от типа на контролера, за да се получи информацията във вид на файлове и папки.
Към този вид проблеми може да причислим физически повреди от всякакъв тип: повреден корпус, счупен интерфейс, механично деформирани, заливани и др. При възстановяването на информация в следствие на подобни дефекти обикновено се подхожда индивидуално. За случаите където е възможно се подменят или поправят счупените елементи, нтерфейс или писти, а там където устройството е сериозно увредено се използва специален програматор за изчитането на флаш паметите. Върху получените образи(dump) на паметите се прилага нужния алгоритъм за обработка в зависимост от типа на контролера, за да се получи информацията във вид на файлове и папки.
NAND паметите са основният носител на информация в усройствата от този тип. От тях зависи до голяма степен надеждността на записаната информация. Когато те не функционират нормално устройството не може да бъде открито от системата или се открива се с нулев обем, а всеки опит за работа се появява съобщение за грешка. Процесът на възстановяване се извършва посредством разглобяване на устройството, разпояване на наличните памети и изчитането им на специален програматор. Върху получените образи(dump) на паметите се прилага нужния алгоритъм за обработка в зависимост от типа на контролера, за да се получи информацията във вид на файлове и папки.
Контролера е отговорен за получаване и предаване на информация между NAND флаш паметите и интерфейса. От него зависи до голяма степен надеждността и скоростта на обмен на информация. Когато той не функционира нормално устройството не може да бъде открито от системата. Процесът на възстановяване се извършва посредством разглобяване на устройството, разпояване на наличните памети и изчитането им на специален програматор. Върху получените образи(dump) на паметите се прилага нужния алгоритъм за обработка в зависимост от типа на контролера, за да се получи информацията във вид на файлове и папки.

В DataRecovery.BG предлагаме възстановяване на данни от USB флаш и карти памети независимо от дефекта и  причината на неговото възникване.